Ρέθυμνο Αξίζεις

Συνδυασμός “Ρέθυμνο Αξίζεις”, του υποψήφιου Δημάρχου Θεόδωρου Νίνου.
Shot with Canon EOS – Edited with After Effects

i-render.net
Screen Shot 2013-04-09 at 9.10.24 AM
Rethymno TimeLapse Project
Screen Shot 2013-04-24 at 12.28.36 AM
rethemnosnews.gr
Screen Shot 2013-04-09 at 9.08.29 AM
Buddha
Screen Shot 2013-04-22 at 9.02.30 AM
Kprint.gr
Screen Shot 2013-04-09 at 9.07.39 AM
GiannisKefalogiannis.gr Web Spot
Screen Shot 2013-04-09 at 9.05.04 AM